Zorg met juiste afvoer voor optimale inzet wadi

24 jul 2023 | Circulariteit, Leefbaarheid

Een wadi in een nieuwbouwwijk, je ziet ze steeds meer. De inzet van een wadi dwingt het verantwoordelijke ingenieursbureau goed na te denken over de weg die het regenwater aflegt. Het moet immers wel allemaal naar het juiste punt lopen. Want je wil niet meemaken wat er in Maassluis bijna gebeurde…..

Drain Design Construct B.V. (DDC) kan alles vertellen over hemelwateropvang en -afvoer. Als leverancier van diverse soorten goten en infiltratiekratten adviseert het bedrijf uit Heinenoord overheden en ingenieursbureaus over wat er kan en wat er moet. Directeur Leo Koster: ‘We zien dat het met de toepassing van de goten en kratten in de praktijk niet altijd goed gaat. In een woonwijk in Maassluis worden wadi’s gegraven om het regenwater op te vangen. Deze wadi’s moeten gekoppeld worden en dat gebeurt met afvoergoten. Om de capaciteit van een wadi zo goed mogelijk te benutten, moet de instroom van het water zo hoog mogelijk zijn, op straatniveau. Wanneer de koppeling met buizen wordt gemaakt, ligt de invoer altijd enkele decimeters onder dat niveau waarmee de wadi niet volledig benut wordt.’

Gootjes in de voortuin

Een gemeente kan er ook voor kiezen om naast het water dat op de straat valt, het regenwater van de daken in een wadi of in infiltratiekratten op te vangen. In ’s Gravendeel is een aantal woningen recentelijk afgekoppeld van het riool. De voortuintjes krijgen een smalle goot die het water uit de dakgoten naar het openbaar gebied voert.

‘Bij een wadi is het van belang te kijken naar de inrichting van het hele gebied. Alle verharding moet richting die wadi’s of de aangelegde goten stromen, anders kun je allerlei problemen tegenkomen. Bij de aanleg vraagt dat om een gedegen afschotplan van de bestrating. Zonder aansluiting op het riool moet het water dus op een andere manier beheerst worden en daarbij moet naar het hele gebied gekeken worden. In Maassluis bijvoorbeeld, staan woningen met een parkeergarage ónder hun huis. De drempels van deze parkeergarages moeten boven een bepaald niveau liggen om te voorkomen dat het regenwater de parkeergarages inloopt. Met dit soort zaken moet in een plan rekening gehouden worden. Het lijkt heel logisch, maar dat blijkt het toch niet altijd te zijn.’

Grote goten

DDC zit vaak al bij de ingenieurs aan tafel voor advisering over de capaciteit van de goten, welke breedte en hoogte nodig zijn en aan welke verkeersklasse de goten moeten voldoen.  Op het moment worden de grote roostergoten van gewapend beton, nog vrij kort in het assortiment van DDC, regelmatig ingezet voor het creëren van verbindingen tussen diverse wadi’s in de wijk.

Ik zoek advies over goten
Leo Koster

Neem dan contact op met Leo Koster
0618282292
Drain Design Construct BV

Meer informatie