Weet het verschil tussen M en I voor een goede constructie van de afwatering

8 feb 2023 | Duurzaamheid, Innovatie

Staat in het bestek, waarmee je aan de slag gaat, vermeld welk goottype voor de afwatering toegepast moet worden? Of besluit je dat zelf? Hoe dan ook, voor een langdurig en optimaal resultaat moet je weten welk goottype je verwerkt, welke verkeersklasse deze moet kunnen dragen en hoe je de goten aanlegt. Wij merken dat dit namelijk nogal eens fout gaat. Kijk, het zit zo:

In de Europese norm zijn twee goottypes opgenomen, type M en type I. Voor een goed functioneren is het belangrijk te weten hoe je deze gootsystemen inbouwt. Type M is lange tijd de standaard geweest, goten die met een bepaalde hoeveelheid én kwaliteit beton geplaatst moet worden om te voldoen aan de vereiste verkeersklasse. We merken helaas nog weleens dat de inbouwvoorschriften niet goed gevolgd worden. Er wordt te weinig beton of een beton van een lagere kwaliteit toegepast bij het inbouwen van deze goten. Hierdoor ontstaan schades en de goot wordt alsnog kapotgereden.

Er is namelijk nog steeds een misverstand in onze markt. Stel, er moet een goot met de kwalificatie klasse D400 toegepast worden, dan denkt de aannemer dat de goot an sich geschikt is voor deze klasse. Dat is niet zo. De goot moet goed en volgens de voorschriften ingebouwd worden, anders wordt deze kapotgereden. Als DDC blijven we hier de aandacht op vestigen, om fouten en schade te voorkomen.

Een andere oplossing is het gebruiken van een afvoergoot type I. Deze zelfdragende goot is zo uitgevoerd, dat opsluiting door beton niet meer nodig is. Deze worden getest volgens de richtlijnen zoals vermeld in de Europese norm EN 1433. Daarbij is het belangrijk te vermelden tot welke verkeersklasse de type I goot belastbaar is. Het gaat dan uitdrukkelijk niet om de belastbaarheid van de toe te passen roosters of afdekkingen maar om het gootelement zelf.

Met het gebruiken van type I verschuift de verantwoordelijkheid van de aannemer naar de fabrikant van de goot, omdat deze goot wel zelf de verkeersdruk kan dragen en de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat niet afhangt van hoe de goot is ingebouwd.

Heel Holland zakt

Het is wel zo, en dat geldt voor beide types, dat het fundament waarop de goot staat, altijd goed moet zijn. In onze branche zeggen we weleens gekscherend Heel Holland zakt, in plaats van Heel Holland bakt. Zeker in het westen is dit aan de orde, maar ook in Apeldoorn heb ik goten gezien die verzakten, bijvoorbeeld doordat de grond eronder niet goed verdicht is geweest.

Weet dus dat een goot niet vanzelfsprekend de verkeersklasse haalt die wordt aangegeven. Kijk goed of er een type M of I wordt gevraagd. Ik wil dan ook een beroep doen op de opdrachtgevers en bestekschrijvers om dit helder aan te geven. En tegelijkertijd: blijf wel nadenken wat reëel en nodig is en overdrijf niet. Zo zijn er bijvoorbeeld opdrachtgevers die voor alle zekerheid altijd en overal klasse F900 inzetten. Dat is dus de klasse voor de belasting van bijvoorbeeld vliegtuigen. Die hoef je op de openbare weg niet te verwachten.

Wie bij ons navraag doet voor een goot, krijgt nooit ‘zomaar een goot’ mee. Klinkers langs een M-goot moeten bijvoorbeeld bij de toepassing van een goot voor verkeersklasse C250 in het beton gelegd worden, terwijl deze langs een type I wel in het zand mogen liggen. Daarom vragen wij door én adviseren we, zodat de juiste goot de juiste verkeersdruk kan dragen.

Leo Koster
Drain Design Construct BV
www.ddc-heinenoord.nl

Meer informatie