Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Team Corporate Finance & Business Development bij NeD Tax

25 mei 2020 | Over NeD Tax

Bedrijfseconomische visie en corporate finance integreren

We merken dat u als ondernemer steeds meer de behoefte heeft om corporate finance te integreren in uw bedrijfseconomische visie. Corporate finance, of ondernemingsfinanciering, hangt ook nauw samen met Business Development. Omdat wij al deze expertise in huis hebben, hebben wij een team van specialisten bij elkaar gezet dat alle facetten rondom corporate finance beheerst.

Onder leiding van Peter Hendriks zorgen wij dat de juiste specialistische kennis aanwezig is om uw organisatie met uw strategie en bedrijfsvoering te ondersteunen. Zo kunnen wij u in het hele traject van corporate finance ontzorgen en adviseren. Naast de uitvoering van het traject nemen wij de rol van coach op ons.

Wat doen we met ons Team Corporate Finance?

Corporate finance komt bij meerdere stappen van een onderneming kijken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bedrijfswaardering in Nederland en Duitsland
 • Due diligence & overnamebegeleiding
 • Bedrijfsfinanciering (leningen en risicodragend kapitaal)
 • Strategieontwikkeling
 • Subsidies inzetten voor ondernemingsontwikkeling
 • Verkoopbemiddeling vastgoed en grondaankoop

Op elk gebied kunnen wij u door ons team faciliteren en begeleiden. Dit kan één gebied zijn of het hele traject vanaf strategieontwikkeling.

Hoe helpen wij u als ondernemer met corporate finance?

Ons Team Corporate Finance kan u op een goede en adequate manier helpen. Daar hebben wij een aantal manieren voor, afhankelijk van de vraagstelling.

Voordelen van het Team Corporate Finance:

 • Resultaatgerichte aanpak: oplossingen en resultaat voor de klant staan voorop.
 • Multidisciplinaire benadering, strategisch, bedrijfseconomisch, fiscaal en juridisch.
 • Brede knowhow op het gebied van grensoverschrijdend zaken doen, ook business-cultureel.
 • In samenwerking met een groot netwerk van gespecialiseerde partners.

Een interessant praktijkvoorbeeld Nederland-Duitsland

Een interessant praktijkvoorbeeld van corporate finance is een lopende opdracht voor een marktentréestrategie in Nederland van een grote Duitse organisatie van kinderdagverblijven. Aanvankelijk stelde deze de vraag, waar zij in Nederland zelf kinderdagverblijven konden bouwen. Na een strategiesessie bleek al snel dat het effectiever zou zijn om op een rijdende trein te springen door bestaande bedrijven over te nemen. NeD Tax stelde aan de hand van de wensen van de opdrachtgever een gericht zoekprofiel op. Vervolgens werd uit een longlist van zoekresultaten een shortlist van drie potentiële overnamekandidaten geselecteerd. Na een eerste analyse van de verkoopmemoranda en de financiële gegevens zijn deze bedrijven nu ook ter plaatse bezocht om een beeld te krijgen van de locaties en de dagelijkse praktijk.

Wat zijn de volgende stappen na het opstellen van het zoekprofiel?

 • Hoe ziet de onderhandelingsstrategie eruit?
 • Welke fiscaal-juridische structuur moet er in Nederland en Duitsland worden opgezet om de ondernemingen te kunnen overnemen?
 • Leiden de onderhandelingen ook tot een intentieovereenkomst (LOI)?
 • Levert het due diligence onderzoek knelpunten op die een overname blokkeren?
 • Wat is er nodig om de overname juridisch, fiscaal en organisatorisch te effectueren?

Het zijn spannende en intensieve trajecten die mooie grensoverschrijdende investeringen kunnen opleveren. Als er nog relaties zijn die kinderdagverblijven ter overname kennen, schroom dan niet om dat bij ons te melden.

NeD Tax ondersteunt ondernemers en degenen die hen professioneel ondersteunen. Vult u ons contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Over NeD TaxTeam Corporate Finance & Business Development bij NeD Tax