Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Subsidie op zakendoen in Duitsland

20 jul 2008 | Grensoverschrijdend ondernemen

NeD Tax | Subsidie op zakendoen in Duitsland, PSB, export subsidie

De hieronder genoemde subsidieregeling is inmiddels vervangen door het programma Starters International Business.

Uitbreiden naar het buitenland?

U heeft een prachtig product of dienst dat u ook kunt verkopen op een buitenlandse markt. De overheid is graag bereid om u hierbij financieel middels een (export)subsidie te ondersteunen. Ook een gedeelte van onze dienstverlening valt onder de subsidiabele kosten. Globaal volgen hieronder de voorwaarden:
Prepare2Start is de opvolger van het Programma Starters Buitenlandse Markten (PSB). Het programma biedt subsidie aan MKB-bedrijven met weinig of geen internationale ervaring die een (praktisch) nieuwe buitenlandse markt willen betreden. De subsidie bedraagt 50% van de kosten (maximaal €11.500,- per aanvraag).

Welke kosten? Subsidiabele kosten zijn:

  • beursdeelname of productpresentatie: de kosten van de huur van de benodigde ruimte en de kosten van de huur, transport en opbouw van de stand/presentatie;
  • presentatiemateriaal: de (vertaal)kosten van schriftelijke, digitale en audiovisuele product- en bedrijfsinformatie (denk aan brochures, website, cd-rom, video en dvd, maar ook reclame en advertenties);
  • marktverkenning en een bezoekprogramma: de kosten van een extern adviesbureau;
  • stagiaires en interim-managers: kosten van stages en inhuren van een interim-manager;
  • juridisch advies op het gebied van internationaal ondernemen: arbitragekosten, rechtspraak, arbeidsgerelateerd juridisch advies en kosten vergunningen, leges, etc.;
  • octrooi-, merk- en modelregistraties: de kosten voor het indienen van aanvragen.
  • Voorwaarden?

U komt voor de subsidie in aanmerking indien:

  • uw onderneming niet meer dan 100 werknemers heeft;
  • uw onderneming de afgelopen 12 maanden meer dan €100.000,- aan omzet behaalde, waarvan niet meer dan 25% uit exportactiveiten. Is uw omzet minder dan €100.000,-, dan geldt dit criterium niet;
  • de subsidiabele activiteiten gericht zijn op een nieuwe buitenlandse markt: een markt waar u in de afgelopen 12 maanden niet meer dan 3% omzet heeft gerealiseerd bij maximaal drie afnemers.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend ondernemenSubsidie op zakendoen in Duitsland