Kies voor toekomstbomen

23 sep 2022 | Blogs, Duurzaamheid, Leefbaarheid

Het is een feit dat volwassen bomen aanzienlijk kunnen bijdragen aan gezondere grond, lucht en water in steden. Maar steden zijn niet bepaald gastvrij voor plantengroei, en weinig bomen leven lang genoeg om volwassen te worden en ons zo van dienst te zijn. Met de producten van TreeBuilders krijgt de boom een optimale start voor een lang leven. Ruimte, begeleiding van het hemelwater en goede bodemgrond liggen aan de basis daarvan, terwijl er ook ruimte blijft voor de blauwe en grijze infrastructuren.

Een effectief stedelijk beplantingssysteem pakt alle problemen aan die voorkomen bij het planten van bomen in de stedelijke omgeving. Denk aan de juiste wortelgroeicapaciteit, regenwaterbeheer, beheer van zware verkeersbelastingen en integratie van bestaande en nieuwe voorzieningen. Bomen laten uitgroeien tot grote, gezonde volwassen en functionele bomen, vraagt veel meer dan gaten graven en bomen planten, vooral in de stedelijke omgeving. Functionele bomen hebben het grondvolume nodig dat past bij de vereiste groeiruimte van de betreffende boom.

Stadsgroen is meer dan alleen maar mooi
Het is duidelijk dat stadsgroen onze stedelijke omgeving mooier maakt. Behalve dat ze mooi zijn, bieden alleen stadsbomen zoveel andere voordelen dat ze worden beschouwd als de basis van de groene infrastructuur van de stad. Grote stedelijke bomen koelen onze opwarmende planeet af, verminderen overstromingsrisico’s en functioneren als een uitstekende opslagruimte voor kooldioxide uit de atmosfeer. En dat alles terwijl ze zuurstof vrijmaken. Vandaag bomen planten is essentieel voor toekomstige generaties.

Bomen in de stad
Als TreeBuilders houden wij er rekening mee dat de stedelijke bodem op meerdere manieren wordt gebruikt, zoals voor civiele werken en waterbeheer. Het combineren van groene, blauwe en grijze infrastructuren brengt uitdagingen met zich mee:

  1. Gebrek aan ruimte: elke centimeter in de stad is al geclaimd door verschillende functies. Denk aan wegfundering, riolering, parkeerplaatsen en nutsvoorzieningen.
  2. Nutsvoorzieningen lopen overal: wie een boom in de stad wil laten planten, kan bestaande nutsvoorzieningen tegenkomen in hetzelfde gedeelte als waar je moet graven. En meestal niet precies waar je ze verwachtte. Met de kosten van het verplaatsen van die voorzieningen is doorgaans geen rekening gehouden.
  3. Specificaties voor wegenbouw: bomen hebben losse, goed beluchte bodems nodig. Dit in tegenstelling tot wegenbouw, die een sterk verdichte grond verlangt. Bomen die proberen te groeien in verdichte grond, halen zelden hun volledige groeipotentieel en kunnen vroegtijdig sterven of de bestrating beschadigen terwijl ze proberen te overleven.
  4. Verstoorde waterkringloop: stedelijke bodem en bomen drogen uit, terwijl we water door riolen leiden. Dit zie je vaak, terwijl het logischer is om de boom eerst van de regen te laten profiteren voordat deze wegvloeit. Er is behoefte aan oplossingen volgens circulaire, niet-lineaire processen.

De omstandigheden in de stad zijn zwaar, dus moeten we proberen de meest ideale situatie voor de boom te bereiken. De tijd van eenzijdig ruimtegebruik is voorbij.

Optimaal ingerichte boomkuil
Over een goede groeiplaats moet je goed nadenken. TreeBuilders zorgt er met haar producten voor dat het beeld wat de landschapsarchitect voor ogen heeft, wordt behaald, door een optimale start voor de boom te realiseren. Met een kunststof skelet dat ruimte creëert, boomankers, rijke, goede grond, een luchtlaag, ontluchting en watertoevoer, wordt onder de grond een klimaat met gezond bodemleven gecreëerd. Mét behoud van de bestaande infrastructuren.


TreeBuilders op Het Plein
TreeBuilders is een van de deelnemers van Het Plein. Het Plein is een initiatief van meerdere bedrijven, in aanbod complementair, die zich bezighouden met de inrichting van openbare ruimten, zoals pleinen. Het Plein is ontstaan in 2017. Andere deelnemers van Het Plein zijn: DDC Heinenoord, SmitsRinsma, Steenbakkerij Vande Moortel, Metten Stein + Design, Rots Maatwerk, Selux, De Enk Groen en Golf, Furns en ecoDynamic.

Meer informatie