Keyword: integraliteit

20 mrt 2023 | Blogs, Deelnemers, Innovatie

Aan Het Plein hebben zich verschillende specialisten verbonden. Er is kennis van waterpartijen, halfverhardingen, goten, sier- en andere bestrating, verlichting, beplanting en nog veel meer. Ik noem hier de producten, daar zit natuurlijk nog heel veel ervaring en kennis omheen. Over de aanleg, de beste toepassing, duurzaamheid, veiligheid, kwaliteit, noem maar op. Nu kunnen we ervoor kiezen om ons eigen ding te doen, op te draven wanneer wij aan de beurt zijn en vertrekken als het werk gedaan is. Maar dan sla je volgens ons de plank mis.

Wil je een nog hogere kwaliteit behalen dan je vanuit je eigen organisatie al doet, dan moet je samenwerken met je projectpartners. Het begint al bij het begin, bij het aanvliegen van de vraag die wordt voorgelegd. Vraagstukken die bij ons, Ingenieursbureau SmitsRinsma, binnenkomen, beginnen soms klein en zijn sowieso nogal divers. Dat kun je ook als zodanig oppakken, maar je kunt ook breder kijken. Vanaf het begin in een breed perspectief met de opdrachtgever meekijken naar het geheel. Dat komt uiteindelijk de kwaliteit ten goede.

We moeten als specialisten en samenwerkingspartners binnen een project het grote einddoel van de opdrachtgever in beeld houden. Daarvoor heb je een procesbegeleider nodig, die alle specialismen bij elkaar brengt. We merken dat opdrachtgevers deze rol ook meer en meer verwachten.
In de afgelopen tijd hebben wij deze rol meermaals naar ons toegetrokken. Dit is, los van wie dit oppakt, voor alle partijen fijner werken. Zeker bij een opdrachtgever die verder van de materie afstaat. Een projectontwikkelaar kent bepaalde processen wel, maar bij bijvoorbeeld een woningcorporatie moet je eigenlijk het proces een beetje sturen.

Kom je hokje uit
Wanneer iedereen voor zichzelf z’n eigen specialisme uitwerkt, zonder afstemming met partners, volgt nogal eens de conclusie dat de onderdelen an sich goed zijn belicht maar het integrale eindresultaat niet (tijdig) op het kwalitatieve niveau zit. Maar wie pakt die rol van procesbegeleider? Wij zijn een proactief bureau en stellen bij sommige projecten direct voor om de regie over het project te voeren. Dat wordt bijna altijd als positief ervaren. Ik denk dat iedereen zich op z’n minst bewust moet zijn van het belang van het integraal werken, elkaar opzoeken, delen, samenwerken. Transparantie naar elkaar toe geeft ook meer draagvlak bij opdrachtgevers, je laat zien dat je samen achter een bepaalde oplossing of aanpak staat.

Integraliteit zorgt voor meer projectbetrokkenheid bij alle partijen en daardoor krijgt de aanwezige specialistische kennis de ruimte. Als je immers niet het hele plaatje hebt, weet je ook niet welke fantastische oplossing je aan kunt bieden. En daarbij hoort de voortdurende blik op innovatie. Daarom hebben wij als ingenieursbureau de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in programma’s als GIS en Revit, zodat wij met onze tekeningen een koppeling kunnen maken met die van de opdrachtgever en andere projectbetrokkenen.

Kortom, samenwerken en integraliteit leidt tot een soepeler proces en een resultaat met een hogere kwaliteit. Samenwerken levert meer op dan de som der delen.

Niek van Langen
Projectleider bij Ingenieursbureau SmitsRinsma

Meer informatie