Het Plein - 2023

Het Plein heeft in 2023 stappen gezet van een mooie samenwerking tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte naar een kennisplatform. Deze website wordt jaarrond aangevuld met nieuwe informatie en wij organiseerden dit jaar twee vakexcursies;
In april ontvingen wij landschapsarchitecten en afgevaardigden van gemeenten, woningcorporaties en andere belangstellenden in AFAS in Leusden. Deze succesvolle bijeenkomst werd opgevolgd door een bezoek aan De Groene Kaap in Rotterdam in juni van dit jaar.
Het Plein zelf is door toetreding van Selux Benelux uitgebreid met verlichting.

In de aanloop naar de beurs hebben de partners enkele brainstormsessies gehouden met Steven Delva van DELVA Landscape Architects in Amsterdam. Delva, architect van het jaar 2021, gaat zoals bekend een confrontatie niet uit de weg. Door middel van kritische vragen en spiegelingen naar de deelnemers bracht hij een open discussie op gang die uiteindelijk leidde tot het ontwerp dat er nu ligt en dat de deelnemers zelf hebben ontwikkeld.

Onder een groen plafond van bijna 1800 hedera’s  en aan lange tafels tussen bomen vonden er ontmoetingen plaats, werden banden aangehaald en werd er kennisgemaakt.