Het Plein - 2022

Jeroen Marseille ontwierp Het Plein voor de VOR 2022. Het partnerschap bestaat inmiddels uit 12 bedrijven en er wordt nagedacht over Het Plein als kennisplatform. Ook buiten de vakbeurzen om.