Gecontroleerd beheersen van regenwater

25 aug 2022 | Blogs, Circulariteit, Duurzaamheid

Door een nieuwe wijk in Leiden loopt een grote en brede goot, gewoon zichtbaar voor iedereen. Deze goot transporteert het opgevangen regenwater en voorkomt zo overbelasting van het riool door een teveel aan regenwater. Tegelijkertijd blijft het hemelwater beschikbaar en heeft het water zo een verkoelend effect in de stedelijke omgeving. DDC Heinenoord leverde deze goot, die onderdeel uitmaakt van een totaalprogramma van gewapend betonnen lijnafwateringselementen.

Zoek je een oplossing voor hemelwaterafvoer middels lijnafwatering, dan bel je DDC-Heinenoord. Toch is dat niet het enige waar je deze afvoerspecialisten voor kunt benaderen. Want de vervolgvraag is al snel: wat doe je het met hemelwater nadat het opgevangen en getransporteerd is? Het aanbod is sinds de oprichting in 2008 dan ook uitgebreid met onder meer regenwateropslag en ondergrondse infiltratiebekkens en, voor de opvang van regenwater op daken, drainagematten. Deze voeren het regenwater af dat via de verharding doorsijpelt op het dak.

De huidige zomer is weer een bevestiging van de klimaatveranderingen en wijst ons weer op de noodzaak bedachtzaam om te gaan met regenwater. Het aantal hevige stortbuien was deze zomer minder, de droogte daarentegen nam weer ernstige vormen aan. De producten, kennis en adviezen van DCC-Heinenoord dragen bij aan een verantwoorde aanpak voor het hemelwater, of dat nou in een winkelstraat of een plein in de openbare ruimte is of op bijvoorbeeld een daktuin.

Met gootsystemen hittestress voorkomen
‘De zwaardere buien vragen om grotere systemen’, vertelt directeur Leo Koster. ‘We zien in ons werk dat de afmetingen van de lijnafwatering die wordt aangelegd, steeds groter worden. Om hieraan te kunnen voldoen zijn wij sinds kort dealer van Betonfabriek de Bonte  die goten levert van gewapend beton tot een breedte van zelfs 2,5 meter. In de Gasthuiswijk in Leiden liggen dergelijke grote goten door de wijk. De gemeente wil enerzijds het regenwater adequaat maar ook zichtbaar afvoeren, tegelijkertijd geeft het water wat zo door de wijk heen stroomt een afkoelend effect. Het is een ontwerp van de Rotterdamse architect Wurck en samen met de aannemer hebben wij de details ingevuld en de elementen geleverd.’

Tijdens de vakbeurs Openbare Ruimte 2022 toont DDC Heinenoord welke mogelijkheden er zijn om de gevolgen van de klimaatverandering, op het gebied van hemelwater, in goede banen te leiden. Naast de meer standaard goten, toont DDC ook bijzondere ontwerpen van roosterdeksels. De gemeente Leiden heeft bijvoorbeeld eigen afdekkingen van cortenstaal laten maken met daarin de bekende sleuteltjes van Leiden. Daarnaast komen de brede goten zoals deze in, opnieuw, Leiden zijn toegepast, aan bod en wat deze opleveren op het gebied van onder meer hittestress.

DDC Heinenoord vindt u tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte 2022 op 4.3.16 en is een van de partners van Het Plein, stand 4.4.20. 


DDC Heinenoord is in 2008 opgericht door Leo Koster en Alexander van Hekezen. Samen zetten zij zo’n zestig jaar ervaring op het gebied van hemelwaterafvoer in, om zo voor elke opdrachtgever tot de beste oplossing te komen. DDC Heinenoord is voor Nederland exclusief importeur voor het Oostenrijkse BG Graspointner. Voor het Duitse Frankische en de Nophadrain drainagematten treedt het bedrijf op als dealer. Sinds kort zijn de producten van Belgische betonfabriek de Bonte hieraan toegevoegd. De metalen opzetstukken voor de afvoer worden door het bedrijf zelf geproduceerd. De producten van DDC Heinenoord zijn van belang voor landschapsarchitecten, gemeenten, grond-, weg- en waterbouw en ook hoveniers weten het Zuid-Hollandse bedrijf te vinden.

Meer informatie