Ga d’r maar aan staan

31 jan 2023 | Circulariteit, Duurzaamheid, Innovatie

Als gemeentelijk opdrachtgever heb je voor de meeste investeringen met nogal wat verwachtingen en eisen te maken. Je moet rekening houden met de burger/gebruiker en met eisen die worden opgelegd vanuit de overheid. Er worden voorwaarden gesteld op het gebied van CO2-uitstoot, circulariteit en budget en de bewoner verwacht een toegankelijke en veilige openbare ruimte en oh ja, fijn als het er ook nog fraai uitziet. Ga er maar aan staan.

Als het gaat om halfverharding, voor de aanleg van fiets- en wandelpaden, pleinen en parkeerplaatsen, kan er aan veel meer voorwaarden worden voldaan dan soms bekend is. Ja, zelfs aan CO2-reductie. Daar kom ik zo op terug.

Halfverhardingen zijn er in diverse kwaliteiten en uitstralingen, soorten en kleuren. De een is harder dan de ander en ook de waterdoorlaatbaarheid, samenstelling, herkomst van de materialen en de manier en mate van onderhoud zijn divers.

Dat maakt een zorgvuldige oriëntatie niet alleen de moeite waard maar ook belangrijk. Want zo’n halfverharding, die ligt er wel een tijdje en als gemeente wil je een veilig, goed toegankelijk en duurzaam pad, dat beperkt onderhoud vraagt. Want ook onderhoud knabbelt aan het budget.

We willen allemaal… CO2-neutraal

Veruit het grootste deel van onze afnemers bestaat uit overheden en zodoende spreek ik veel gemeenten over onze halfverharding Stabilizer. Stabilizer bestaat niet alleen volledig uit natuurlijke materialen, het is ook volledig CO2-neutraal dus CO2-neutraal+. Hoe zit dat? Dat zal ik je vertellen: we hebben een levenscyclusanalyse laten uitvoeren voor het product Stabilizer. Op basis hiervan is de CO2 uitstoot berekend. Olivijn is een vulkanisch gesteente dat in onuitputtelijke hoeveelheden over de aarde verspreid te vinden is en dat CO2 absorbeert. Met de hoeveelheid olivijn in de Stabilizer compenseren wij de winning, productie en transport van onze halfverharding. Wanneer het eenmaal ligt, gaat die CO2-opname natuurlijk gewoon door wat de plus+ verklaard.

De bekendheid van olivijn groeit. Het is nog niet zo algemeen bekend dat ecoDynamic olivijn al 10 jaar toepast. Destijds had de toevoeging van olivijn nog geen enkele commerciële waarde. Kijk, wij hebben ook geen glazen bol. Het is wel een teken dat wij onze missie, het ontwikkelen van vernieuwende producten voor de openbare ruimte, waar maken. Tegelijkertijd voldoet Stabilizer aan alles waar een goede halfverharding moet voldoen, want kwaliteit blijft voorop staan.

Hangt daar een ander kostenplaatje aan? Dat hangt er vanaf hoe je naar de kosten durft te kijken. De kortetermijndenker ziet een hogere aanschafprijs. De langetermijndenker ziet een product dat voldoet aan de eisen op het gebied kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid en een halfverharding die beperkt onderhoud vergt. Een product dus, dat op de langere termijn minder geld kost. Helemaal als je weet dat ecoDynamic na gebruik het product weer terugneemt en hergebruikt en de gemeente daar ook nog geld voor krijgt. In de gemeente Utrecht en Rotterdam is Stabilizer om al die redenen al jaren de standaard.

Op dit moment bespaart ecoDynamic met Stabilizer jaarlijks circa 330.000 kilo aan CO2. Dat zijn heel veel douchebeurten, kan ik je vertellen. Hoeveel? Ik leg het je bij een kop koffie graag uit.

Martijn Smulders
ecoDynamic
www.ecodynamic.eu

Meer informatie