Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Emigratie van een ondernemer

20 jul 2008 | Grensoverschrijdend ondernemen

NeD Tax – Les Landes | Emigratie van een ondernemer

Indien u als ondernemer ophoudt in Nederland winst uit onderneming te genieten, dan is er sprake van staking van uw onderneming en dient er over de stakingswinst belasting te worden betaald. Dit betekent dat ook indien u uw onderneming weliswaar voortzet, maar de onderneming wordt in de toekomst in het buitenland gedreven, er sprake is van stakingswinst. Op basis van de wet wordt u dan namelijk geacht de vermogensbestanddelen te hebben vervreemd voor de waarde in het economisch verkeer. Er bestaan enkele mogelijkheden om belastingheffing bij staking te voorkomen.

Stakingswinst
De stakingswinst omvat de voordelen, welke zijn behaald met en bij het staken van de onderneming. De voordelen behaald met de staking bestaan uit het verschil tussen de boekwaarde en de waarde in het economisch verkeer. Dit zijn de stille reserves en de goodwill. Daarnaast komen tijdens de staking voordelen tot uiting, die niet direct door de staking zelf worden veroorzaakt: dit zijn de voordelen behaald bij het staken. Hiertoe behoren de fiscale reserves, zoals bijvoorbeeld de herinvesteringsreserve. Ook de vrijval van de opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR) behoort tot de stakingswinst.

1. Vestiging onderneming in Nederland behouden
In het geval dat de ondernemer naar het buitenland emigreert, is er niet per definitie sprake van staking van de onderneming. Indien de onderneming in Nederland gevestigd blijft, zal er geen stakingswinst worden geconstateerd.

Waar een onderneming is gevestigd, is afhankelijk van de feitelijke situatie. Waar de onderneming in het handelsregister is ingeschreven, is slechts een indicatie en is zeker niet doorslaggevend.

2. Inbreng onderneming in een BV
Een andere mogelijkheid om stakingswinst ten gevolge van emigratie te voorkomen is het inbrengen van de onderneming in een BV. De inbreng van uw onderneming kan – onder voorwaarden – belastingvrij plaatsvinden. Ook bij een BV is het van belang om deze in Nederland gevestigd te houden, maar is doorgaans eenvoudiger dan bij een onderneming. Voor het bepalen waar een BV voor fiscale doeleinden is gevestigd, dient het samenstel van feiten en omstandigheden te worden bekeken. In de jurisprudentie van Nederlandse rechters is een aantal argumenten aan bod gekomen die (in samenhang bezien) bepalen waar een BV in fiscaal is gevestigd.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend ondernemenEmigratie van een ondernemer