Een wadi op het plein? Denk eens aan ondergrondse bioretentie

21 nov 2023 | Circulariteit

Kan een boombunker of ondergrondse groeiplaats ook extra water bergen, zoals een wadi dat doet? Volgens Joeri Faas van TreeBuilders kan dat. ‘Ondergrondse bioretentie kan met ons TreeParker systeem prima ingezet worden als wadi. Een wadi is een vorm van standaard bioretentie en is zichtbaar groen, maar neemt ook veel ruimte in. Prima in een nieuwbouwwijk, maar minder handig in de kern van een stad of dorp.’

Regenwater absorberen in de groeiplaats

In Geijsteren en Houten zijn er al TreeParker installaties gerealiseerd waarbij de hemelwaterafvoer wordt afgekoppeld en het regenwater aan de groeiplaats worden gegeven. Dat is een eerste stap naar het vasthouden van water zodat er in een droge periode water beschikbaar is voor de boom. Dit kan uitgebreid worden naar een ondergrondse wadi. Hiervoor wordt een berekening gemaakt van de te verwachten hoeveelheid regenwater en vervolgens wordt de omvang van de boombunker, alias ondergrondse wadi, bepaald. Het is ook mogelijk om separaat een extra ondergrondse watervoorziening te maken.

Hooggelegen gronden
Een gewone wadi vs een ondergrondse wadi

Joeri legt uit: ‘Het water komt vanaf het straatniveau via de lijngoot of ontvangstkolk en vervolgens in de boombunker. Deze is uitgerust met drainagepijpen, waardoor het water langzaam wordt afgegeven aan de bodem. Dit water moet wel weg kunnen, dus in het laaggelegen deel van Nederland, waar de waterstand hoog is, Is dit helaas niet altijd haalbaar. In hoger gelegen gebieden daarentegen is het een prachtige oplossing voor wateropslag en het bijdragen aan het grondwaterpeil. Een paar jaar geleden hebben wij bioretentie gerealiseerd bij een nieuwe boom in het Texelse stadje Den Burg.’

Gebalanceerde grondsamenstelling

Per kuub grond kan er gemiddeld 30% water geborgen worden. Dat betekent zo’n 300 liter in een boombunker van 10m3, exclusief het water in de luchtlaag van het systeem en in de palen.

Joeri adviseert gemeenten in het stedelijk gebied deze mogelijkheid te onderzoeken. ‘Er wordt zoveel gekeken naar klimaatadaptieve oplossingen, ook dit is een oplossing die er mag zijn. Bij bioretentie is behalve het systeem, ook de grondsamenstelling belangrijk. Deze heeft invloed op de hoeveelheid vocht die gebufferd kan worden. Daarnaast spoelt er vervuiling van de straat de bunker in. In goede, gebalanceerde grond, zitten voldoende bacteriën en schimmels om de vervuiling op een natuurlijke manier af te breken.’

Meer weten over het TreeParker boombunkersysteem in combinatie met het toepassen van bioretentie, neem dan contact op met Joeri Faas via 0628351765 of stuur een email

Joeri Faas

Meer informatie