Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Belastingplicht in Duitsland

11 sep 2013 | Grensoverschrijdend ondernemen

Belasting Duitsland. Duitse belastingen. Belastingplicht belastingheffing

In de volgende gevallen kunt u te maken krijgen met belastingheffing in Duitsland:

 • u bent fiscaal inwoner van Nederland of een in Nederland gevestigde onderneming (‘Nederlands inwoner’) en ontvangt inkomsten uit Duitsland
 • u emigreert naar Duitsland of u verplaatst uw onderneming naar Duitsland

De meeste ‘grensoverschrijdende’ soorten inkomsten tussen Nederland en Duitsland bestaan in de praktijk uit:

 • inkomen uit arbeid of dienstbetrekking
 • winst uit onderneming
 • pensioen
 • inkomsten uit onroerend goed
 • winstuitkeringen (dividend)
 • speculatiewinsten
 • uitkeringen van kapitaal-, levens of lijfrenteverzekeringen

Belastingverdrag Nederland-Duitsland

Het Belastingverdrag Nederland-Duitsland (‘Doppelbesteuerungsabkommen’ of ‘DBA’) bepaalt welk land belasting mag heffen, indien u fiscaal inwoner bent van Nederland en inkomsten uit Duitsland verkrijgt. Ontvangt u als Nederlands inwoner ‘Duitse’ inkomsten waarover Duitsland belasting mag heffen, dan heeft u in Nederland recht op een vrijstelling (‘voorkoming van dubbele belasting’). Hiermee wordt dubbele belastingheffing in Nederland én Duitsland voorkomen.

Vanaf 1 januari 2014 treedt het nieuwe Belastingverdrag Duitsland-Nederland in werking. Dit Verdrag kent een groot aantal wijzigingen. Een controversiële wijziging betreft de behandeling van Duitse en Nederlandse pensioenen. Verkrijgt u als inwoner van Duitsland op jaarbasis meer dan €15.000 pensioeninkomsten uit Nederland, dan moet u ook in Nederland (aanvullend) belasting betalen over deze pensioenen.

Belastingplicht in Duitsland

In het algemeen kent Duitsland (net als Nederland) de volgende soorten belastingplicht:

 • beperkte Duitse belastingplicht
  U ontvangt als Nederlands inwoner inkomen waarover Duitsland belasting mag heffen. U krijgt in principe alleen een belastingplicht in Duitsland voor uw Duitse inkomen.
 • onbeperkte Duitse belastingplicht (belastingplichtig voor het wereldinkomen)
  U bent fiscaal inwoner van Duitsland geworden, bijvoorbeeld door emigratie of door het verplaatsen van uw onderneming. Buitenlands inkomen, bijvoorbeeld uit Nederland, moet dan ook in Duitsland worden aangegeven.

Belastingheffing in Duitsland

Inkomen uit een (of meerdere) bronnen wordt pas vastgesteld na aftrek van forfaitaire of werkelijke kosten. Anders dan in Nederland moeten in Duitsland altijd bewijsstukken worden aangeleverd om aan te tonen dat de aftrekposten terecht zijn. Naast aftrekposten kan in Duitsland gebruik worden gemaakt van heffingskortingen en belastingvrije sommen. Voor werknemers wordt bijvoorbeeld een bedrag van 1.000 Euro per jaar automatisch in mindering gebracht (Arbeitnehmer-Pauschbetrag).

Einkommenssteuer
De ‘Einkommenssteuer’ is de Duitse variant van de inkomstenbelasting. De tarieven in de Einkommenssteuer variëren van 0% t/m 42%. In tegenstelling tot Nederland kent de Einkommenssteuer meer aftrekmogelijkheden voor persoonlijke situaties.

Lohnsteuer
De ‘Lohnsteuer’ is de Duitse vorm van loonbelasting en geldt als voorheffing op de Einkommenssteuer. Duitse werkgevers zijn verplicht om Lohnsteuer in te houden op het salaris van hun werknemers en af te dragen aan de Duitse Belastingdienst (‘Finanzamt’).

K:orperschaftssteuer
De ‘K:orperschaftssteuer’ is een Duitse winstbelasting voor rechtspersonen vergelijkbaar met de Nederlandse vennootschapsbelasting. Hieronder vallen kapitaalvennootschappen (‘GmbH’ en ‘AG’), co:operaties (‘Genossenschaft’), verenigingen (‘Verein’), stichtingen (‘Stiftung’), bepaalde samenwerkingsverbanden (bijv. GmbH & Co. KG) en overige privaatrechtelijke rechtspersonen. Het belastingtarief voor de K:orperschaftsteuer in Duitsland bedraagt momenteel 15%.

Gewerbesteuer
De ‘Gewerbesteuer’ is een lokale Duitse bedrijfsbelasting voor natuurlijke personen en rechtspersonen die een onderneming in Duitsland drijven. Het belastingtarief wordt door de Duitse gemeenten zelf bepaald en kan per regio behoorlijk verschillen. Gemiddeld bedraagt de Duitse Gewerbesteuer ca. 14%. De grondslag voor de Gewerbesteuer bestaat in de regel uit de bedrijfs- of ondernemingswinst.

Solidaritätszuschlag
In veel gevallen wordt in Duitsland ‘Solidaritätszuschlag’ (‘SolZ’ of ‘Soli’) geheven. Dit is een solidariteitsheffing die over de reguliere Duitse belastingheffing wordt berekend (K:orperschaftsteuer, Lohnsteuer, etc.). De Duitse Solidaritätszuschlag bedraagt 5,5%.

Umsatzsteuer
De Duitse omzetbelasting heet ‘Umsatzsteuer’ (ook wel ‘Mehrwertsteuer’ genoemd). Het reguliere Duitse btw-tarief bedraagt 19%. Voor bepaalde diensten of goederen geldt een verlaagd Duits tarief van 7%, bijvoorbeeld voor levensmiddelen, hotelovernachtingen, etc.

Overzicht van Duitse belastingen

De belangrijkste belastingen in Duitsland bestaan o.a. uit:

 • Einkommenssteuer (Duitse inkomstenbelasting)
 • Lohnsteuer (Duitse loonbelasting)
 • K:orperschaftsteuer (Duitse vennootschapsbelasting)
 • Gewerbesteuer (Duitse bedrijfsbelasting)
 • Solidaritätszuschlag (Duitse solidariteitsheffing)
 • Umsatzsteuer (Duitse omzetbelasting)
 • Kapitalertragsteuer (Duitse dividendbelasting op een winstuitkering)
 • Abgeltungssteuer (Duitse eindheffing op bepaalde winstuitkeringen)
 • Grunderwerbsteuer (Duitse overdrachtsbelasting)
 • Erbschaftssteuer (Duits successierecht)
 • Einfuhrzoll (Duitse invoerheffing/invoerrechten bij import)
 • Ausfuhrzoll (Duitse uitvoerheffing/uitvoerrechten bij export)

Heeft u vragen? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Datum: 25.09.2013

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend ondernemenBelastingplicht in Duitsland