De fundering voor een boom vraagt dezelfde aandacht als de fundering voor een huis

16 feb 2023 | Circulariteit, Duurzaamheid

Inmiddels weten we allemaal wel dat bomen een gunstig zijn voor het klimaat. Daarvoor moeten ze wel lang leven, uitgroeien tot hun volwassen formaat en goed in hun bast zitten. Een goed fundament is noodzakelijk om een boom een lang en gezond leven te geven. Sterker nog: aan de fundering van een boom zou net zoveel aandacht gegeven moeten worden als aan die van een gebouw. Bij de bouw van een nieuw pand, vinden er uitvoerige berekeningen plaats over de fundering, want deze is belangrijk. Geen aannemer die denkt: laat die fundering maar weg, dat scheelt een hoop geld. Nou, die aandacht verdienen bomen ook.

Normaalste zaak van de wereld
Als we bomen in de stad aanplanten, zou het de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat we deze een goed fundament meegeven. Deze bestaat voor een boom niet uit heipalen of gewapend beton, maar uit een duurzame, groene en stabiele TreeParker groeiplaatsconstructie. Dat geeft de boom de kans om fatsoenlijk uit te groeien, zowel boven als onder de grond. Bovendien voorkomt een dergelijke groeiplaats dat de boom uit nood tegels omhoog drukt met z’n wortels of na vijftien jaar nog altijd een zieltogend boompje is dat amper verkoeling geeft, noch een habitat gaat vormen voor vogels en andere dieren.

De TreeParker groeiplaatsconstructie geeft de bomen een goede fundering en de ondergrondse infrastructuur de ruimte.


Gefundeerde berekening

Je kunt een boom over het algemeen niet in drie à vier kuub grond zetten, dat is te weinig. Er is doorwortelbaar volume nodig om zich te verankeren in de grond. Een boom met te weinig groeivolume gaat terug in z’n vitaliteit, wordt vatbaar voor plagen en andere aantastingen en takelt uiteindelijk af.
In Nederland wordt vooral gewerkt met de bomenmonitor, waarin staat hoe hoog en breed bomen worden, welke leeftijd ze kunnen behalen en tot welke groottecategorie deze behoort. Hiermee kan het groeivolume bepaald worden. De rekenmodule helpt eenvoudig een onderbouwd groeivolume te bepalen. Richting de politiek of andere achterban zijn de kosten hiermee onderbouwd. 22 kuub is dan geen inschatting, dat is gefundeerd (!) berekend voor de gekozen boom.
Daarom mijn boodschap aan gemeenten; blijvend en beter investeren in groeiplaatsen is belangrijk! Landschapsarchitecten wil ik meegeven dat zij ook moeten nadenken over wat er onder de grond nodig is, wanneer in een ontwerp een aantal (grote) bomen is opgenomen. Ingenieursbureaus nodig ik uit met mij in gesprek te gaan voor de meer technische uitvoering voor een optimale groeiplaats voor die ene boom.
Er is best veel kennis en tegelijkertijd is er ook nog veel onwetendheid. Ik werk graag mee aan de versteviging van de kennis. Voor een gefundeerde uitvoering.

Joeri Faas
06 2835 1765
Treebuilders.eu

Meer informatie