Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Bouwenbedrijven in Duitsland

15 apr 2016 | Grensoverschrijdend ondernemen

Bouwen in Duitsland

Om als Nederlandse hoofdaannemer in Duitsland aan de slag te gaan, is goede informatie over de fiscale regelgeving gewenst. Zo kan het zijn dat u zich dient te registreren voor de Duitse omzetbelasting (Mehrwertsteuer). Als onderaannemer is vaak de verleggingsregeling van toepassing, zodat u zich niet in Duitsland hoeft te registreren. U dient wel tijdig als voorbelasting de BTW op in Duitsland gemaakte kosten terug te vragen. Factuurvereisten: op de factuur dient in ieder geval het ‘Umsatzsteueridentnummer ‘ van de Duitse opdrachtgever te staan vermeld. Er dient dus geen BTW (ook niet het 0%-tarief) op de factuur te worden vermeld. U dient de toepasselijke verleggingsregeling te noemen op de factuur.

Bouwondernemingen die in Duitsland actief zijn, krijgen te maken met de ‘Steuerabzug für Bauleistungen’. Deze regeling is in het leven geroepen om zeker te stellen dat zowel Duitse als niet-Duitse bouwondernemingen hun verplichtingen tot betaling van loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting nakomen. De regeling verplicht de opdrachtgever (bijv. de hoofdaannemer) 15% van het door hem aan de opdrachtnemer (een onderaannemer) te betalen bruto factuurbedrag direct aan de Duitse belastingdienst af te dragen. De onderaannemer ontvangt in eerste instantie dus 85% van het door hem gefactureerde bedrag. De onderaannemer kan hiervoor een vrijstelling in Duitsland aanvragen.

Afhankelijk van de rechtsvorm dient u te beoordelen of u ook aangifte dient te doen voor de Duitse K:orperschaftsteuer en Gewerbesteuer. Laat u zich ook informeren over het Arbeitnehmerentsendegesetz dat relevant wordt bij het inzetten van niet-Duitse werknemers op een Duits bouwproject.

Vul het contactformulier in en een van onze adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend ondernemenBouwenbedrijven in Duitsland