Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Bedrijfseconomische analyse van uw onderneming

6 sep 2017 | Corporate finance

Maakt uw onderneming deel uit van een groep vennootschappen? Dan kan het waardevol zijn een bedrijfseconomische analyse te maken van het gehele concern. U creëert hiermee een blauwdruk van de organisatie. De managementinformatie die hieruit voortvloeit ondersteunt het management bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Waarom een bedrijfseconomische analyse uitvoeren?

Een bedrijf wordt door de buitenwereld vaak als één geheel gezien. De juridische en economische realiteit is vaak anders. In de praktijk komt men regelmatig een juridische kerstboom aan vennootschappen tegen. Ondernemingen zijn dan georganiseerd in verschillende entiteiten in binnenland en buitenland. Kernfuncties van de ondernemingen lopen door elkaar, tussen verbonden vennootschappen vinden verschillende transacties plaats en met externe partijen bestaan er allerlei relaties. Hoe complexer de organisatie is opgebouwd, des te lastiger het is voor het management om op financieel, fiscaal en juridisch terrein “in control” te zijn.

Wanneer is een bedrijfseconomische analyse zinvol?

Een bedrijfseconomische analyse is zinvol, indien bijvoorbeeld:

  • meerdere vennootschappen een onderneming drijven of activiteiten verrichten;
  • binnen de groep veel interne transacties worden verricht;
  • de groep een internationaal karakter heeft;
  • de organisatie is opgedeeld in afdelingen of business units.

Voorbeeld:
Een Nederlandse onderneming produceert machines en verkoopt deze aan industriële bedrijven. In Duitsland bestaat een zustermaatschappij die verantwoordelijk is voor de (weder)verkoop aan Duitse afnemers. In andere Europese landen bestaat er wellicht een vergelijkbare verkooporganisatie voor het bedienen van de lokale markt. Ook buitenlandse vaste inrichtingen of vaste vertegenwoordigers kunnen een rol spelen.

Hoe wordt een bedrijfseconomische analyse uitgevoerd?

Een bedrijfseconomische analyse bestaat allereerst uit het verzamelen van informatie over de organisatie, de activiteiten en de transacties. Daarna kan een functionele analyse worden gemaakt, ook wel FAR-analyse genoemd, waarin de functies, activa en risico’s binnen de groep worden geïdentificeerd. Afhankelijk van het proces kan daarna gekozen worden voor het vergelijken van transacties met de FAR-analyse, het aanpassen van juridische verhoudingen, het herstructureren van activiteiten, het bepalen van interne verrekenprijzen etcetera.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfseconomische analyse?

Het uitvoeren van een bedrijfseconomische analyse biedt de volgende voordelen:

  • er kan ‘concern control’ worden uitgeoefend over de gehele groep en de daartoe behorende ondernemingen;
  • de concernstrategie en het management beleid worden beter onderbouwd;
  • de economische realiteit kan in overeenstemming worden gebracht met gemaakte doelstellingen en juridische afspraken;
  • er kan risicomanagement worden gevoerd om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen;
  • de kosten en bedrijfseconomische winst kunnen worden geoptimaliseerd;
  • de bedrijfseconomische analyse vormt de basis voor transfer pricing management (far transfer pricing) en transfer pricing documentatie.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Corporate financeBedrijfseconomische analyse van uw onderneming