Al generaties lang duurzaamheid in bestrating

22 sep 2022 | Duurzaamheid, Leefbaarheid

Het gros van de mensen is zich er wel van bewust en accepteert het gegeven dat het klimaat verandert. Het aanpassen van de omgeving daarop heet klimaatadaptatie. Klimaatmitigatie daarentegen is kijken naar de oorzaak van deze klimaatverandering en wat de rol van het menselijk handelen daarin is. Metten Stein + Design is zich al jarenlang bewust van beide.  Thema’s als duurzaamheid en klimaatneutraal zijn verweven in het dna van het Duitse familiebedrijf dat bekend staat om haar luxe beton- en natuursteenproducten.

Stapelen met groene eigenschappen

Metten begon acht jaar geleden met een zeer ambitieus project onder de naam EcoTerra: betonstenen met een toplaag zonder cement. Maar Metten ging verder. Want architecten vinden niet alleen verminderde Co2-uitstoot belangrijk, maar een product moet nog meer toegevoegde waarde leveren, zoals schoonheid en een lange levensduur. En daar komt de visie van Metten op klimaatmitigatie om de hoek; er is gezocht naar producten die minder grondstoffen vragen, langer meegaan en veel meer plezier opleveren in het gebruik door betere bestendigheid tegen vuil, verwering en mos. Deze kunnen ook nog uitgevoerd worden met een luchtzuiverende toplaag en in verschillende waterpasseerbare varianten. Zo kunnen architecten als het ware stapelen met groene eigenschappen en dat maakt het product  interessant voor zowel de architect als voor de opdrachtgever die klimaatvriendelijk, mooi en een lange levensduur wil.

Zorgdragen voor de wijk
Wie zich thuis voelt waar hij woont, zal eerder zorgdragen voor de omgeving. Metten bewerkstelligt dit door een buitenvloerbedekking zo te maken dat het beantwoordt aan de wensen van omwonenden en passend bij de wortels van deze specifieke ruimte. Dat betekent veel maatwerk en dat is waar Metten voor staat. Een ultiem voorbeeld van maatwerk is het terrein van de voormalige houthavens in Amsterdam. De architect liet zich voor het ontwerp inspireren door het hout wat hier vroeger aan wal kwam. Metten maakte voor dit historisch stukje Amsterdam waar zich nu mode-, design- en horecamerken uit het hogere segment hebben gevestigd vier stenen in verschillende, opvallende kleuren en leverde deze voor een hele onderscheidende vloer van 12.000m2 in een visgraatpatroon.

Kleine gemeenten gaan ook voor Metten
De producten van Metten worden wereldwijd onder licentie geproduceerd kun je overal in de buitenruimte tegenkomen. Dat kunnen zeer grote projecten zijn maar ook kleine dorpskernen. Voor Made, gemeente Drimmelen, produceerde en leverde Metten bijvoorbeeld de maatwerkbestrating voor het nieuwe dorpsplein. Made had te maken met vergrijzing en leegloop van de plaatselijke middenstand. De gemeente Drimmelen wilde daarom de buitenruimte in het centrum aantrekkelijker maken, maar ook moest de bestrating veiliger en beter begaanbaar worden voor ouderen. Er werd een waterplein  gerealiseerd, dat samen met Rots Maatwerk is ontwikkeld. Onder het plein wordt al het regenwater uit het centrum opgevangen om het waterplein te voeden. Zo is er een leuk trefpunt ontstaan dat de sociale cohesie bevordert en voor verkoeling zorgt.

Metten Stein + Design en Het Plein
Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte vertellen de medewerkers van Metten u alles over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden voor toepassingen in de buitenruimte.


Metten Stein + Design is een van de deelnemers van Het Plein. Het Plein is een Het Plein is een initiatief van meerdere bedrijven, in aanbod complementair, die zich bezighouden met de inrichting van openbare ruimten, zoals pleinen. Het Plein is ontstaan in 2017. Andere deelnemers van Het Plein zijn: DDC Heinenoord, De Enk Groen en Golf, SmitsRinsma, Steenbakkerij Van de Moortel, Metten Stein + Stein, Rots Maatwerk, Selux, TreeBuilders, Furns en ecoDynamic.

Voor Houthavens in Amsterdam maakte Metten Stein + Design vier stenen in verschillende kleuren


Meer informatie